انجام پروژه مایک Mike

انجام پروژه مایک Mike در مرکز شبیه سازی پروژه شریف به صورت تخصصی، مسقیم و بدون واسطه توسط تیم کارشناسان با تجربه فارغ التحصیل از رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی مکانیک و شیمی در مقطع دکترا از دانشگاه MIT و Michigan با توجه به خواسته، زمان و میزان بودجه شما انجام میشود. تمامی پروژه های مایک Mike انجام شده داری گزارش کامل و آموزش در فایل وورد می باشد. تنها کافیست انجام پروژه مایک Mike خود را از طریق بخش ثبت سفارش ما با در ارتباط بگذارید کارشناسان تیم شبیه سازی پروژه شریف پس از بررسی انجام پروژه مایک Mike شما عزیزان ، اقدام به ارائه پیشنهاد فنی و مالی با توجه به خواسته های پروژه و پایان نامه شما می نمایند. لذا خواهشمند است انجام پروژه های مایک Mike خود را به صورت شفاف با جزییات کامل در بخش ثبت سفارش به صورت آنلاین از طریق واتساپ یا تلگرام بیان نمایید.

شبیه سازی پروژه شریف قابلیت شبیه‌ سازی و مدل کردن موارد زیر را  با نرم‌افزار Mike دارد:

 • انجام پروژه مایک Mike در زمینه بررسی کیفیت آب

 • انجام پروژه مایک Mike در زمینه بررسی توزیع امواج در داخل بندگاه

 • انجام پروژه مایک Mike در زمینه بررسی انتشار یا توزیع شوری و حرارت

 • انجام پروژه مایک Mike در زمینه مدلسازی یک بعدی هیدرودینامیک (Mike 11)

 • انجام پروژه مایک Mike در زمینه مدلسازی دو بعدی هیدرودینامیک  (Mike 21)

 • انجام پروژه مایک Mike در زمینه مدلسازی  سه بعدی   هیدرودینامیک (Mike 3)

 • انجام پروژه مایک Mike در زمینه بررسی افزایش ارتفاع سطح آب در اثر بادهای شدید

 • انجام پروژه مایک Mike در زمینه  بررسی انتشار یا توزیع آلودگیهای از جنس فلزات سنگین

 • انجام پروژه مایک Mike در زمینه بررسی تغییرات سطح آب و جریان های ناشی از پدیده جزر و مد

 • انجام پروژه مایک Mike در زمینه مدلسازی رسوب گذاری سواحل و تغییرات نوار ساحلی (Litpack)

 

نمونه پروژه های مایک Mike در مرکز شبیه سازی پروژه شریف در رشته های مختلف مهندسی:

 • انجام پروژه Mike در رشته مهندسی آب

 • انجام پروژه Mike در رشته مهندسی دریا

 • انجام پروژه Mike در رشته مهندسی عمران

 • انجام پروژه Mike در رشته مهندسی رودخانه

 • انجام پروژه Mike در رشته مهندسی سواحل و بنادر

 • انجام پروژه Mike در رشته مهندسی سازه های دریایی

نرم افزار مایک ماژول های متفاوتی برای هر یک از محیط های مختلف تعریف می کند که به شرح زیرند:

 • در رابطه با محیط های شهری : WESTوMIKE URBAN

 • در رابطه با سواحل و دریاها: MIKE 21، MIKE 3، LITPACK، MIKE C-MAP، ABM Lab، ECO Lab و MIKE Animator Plus

 • در رابطه با منابع آبی:MIKE SHE ، MIKE FLOOD،MIKE HYDRO River ، MIKE HYDRO Basin و MIKE 21C

 • در رابطه با منابع آبی زیرزمینی و محیط های متخلخل : FEFLOW

 • در رابطه با مدیریت داده ها ، تصمیم گیری و پیش بینی های کاربردی: MIKE INFO، MIKE PLANNING، MIKE OPERATIONS و DIMS.CORE

نرم افزار مایک MIKE

مجموعه این نرم افزارهای دارای کاربرد گسترده ای در مهندسی سواحل و مطالعات بررسی بنادر و سازه های مشابه به آن می باشد. همچنین بررسی های گسترده ای در زمینه های محیط سواحل مانند مدلسازی پراکندگی، نشت نفت، میکروارگانیسم ها را نیز دارا می باشد. بطور کلی این بسته نرم افزاری  قابلیت انجام شبیه سازی های فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی را در محیط های دریایی، ساحلی و مصب رودخانه ها را با بالاترین قابلیت اطمینان را فراهم می کند. همچنین با دارا بودن ابزارهای جانبی و امکانات وسیع پس پردازش تمامی نیازهای پردازشی را تا انتها به تنهایی فراهم می نماید. MIKE3 & MIKE21Flow Model FM برای مدلسازی هیدرودینامیکی دو و سه بعدی  بکار می روند که برمبنای حل عددی دو و سه بعدی معادلات میانگین ناویر- استوکس برای حالت تراکم ناپذیر با درنظرگرفتن بوسینسک و فشارهیدرواستاتیک بنا شده است که در معادلات پیوستگی، مومنتم، دما، شوری و دانسیته نیز لحاظ گردیده است. برای مدلسازی سه بعدی، سطح آب با استفاده از تبدیل مختصات سیگما محاسبه می شود. گسسته سازی در معادلات مبنایی نیز در شبکه بندی مثلثی نامنظم با استفاده از روش سلول مرکزی حجم محدود انجام می پذیرد. شبکه بندی در افق بصورت ساختار نیافته صورت می گیرد و در مدل سه بعدی شبکه بندی قائم دارای ساختار است. در نرم افزار فوق معادلات حاکم بسیاری مربوط به شبیه سازی شرایط و تغییرات دما، شوری، تبدیل مقادیر، مدل آشفتگی، مختصات کارتزین و کروی، تنش بستر، تنش ناشی از باد برسطح، پوشش یخ، جزر و مد، تنش تشعشعی، تبادل گرما (تبخیر، همرفتی، انتشار امواج کوتاه و بلند) وجود دارند. در واقع این نرم افزار با بهره ­گیری از ماژول های مختلف، توانایی بررسی پدیده ­هایی همچون تغییرات سطح آب و جریان های ناشی از پدیده جزر و مد، افزایش ارتفاع سطح آب در اثر بادهای شدید (برکشند طوفان)، انتشار یا توزیع شوری و حرارت، بررسی کیفیت آب و مدلسازی اکولوژیکی، انتشار یا توزیع آلودگی هایی از جنس فلزات سنگی، توزیع امواج در داخل بندرگاه، بررسی اثرات پدیده تفرق امواج با درنظرگرفتن موج طیفی، انتشار امواج از منطقه آب عمیق به منطقه ساحلی، تعیین مشخصات امواج در منطقه آب عمیق با استفاده از منحنی های هم فشار، ناوبری در بنادر، برآورد نرخ انتقال رسوبات و میزان نشت و فرسایش در منطقه ساحلی، بررسی انتشار و توزیع پدیده های اکولوژیکی مانند کلروفیل-آ را دارا میباشد.

 

برچسب ها : انجام پروژه مایک Mike مایک پروژه مایک انجام پروژه Mike Mike

سفارش پروژه مایک Mike

لطفا برای ثبت سفارش ، جزییات پروژه (پروپوزال، مقاله مرجع و... )را از طریق واتساپ یا تلگرام ارسال بفرمایید.

تا کنون نظرات ثبت نشده است
واتساپ تلگرام